Yleiset sopimusehdot

Käyttöoikeudet

  • Tilaaja saa käyttää teosta ennalta sovittuun käyttötarkoitukseen ja ennalta sovitussa laajuudessa. Käytöstä muuhun kuin sovittuun tarkoitukseen on aina sovittava erikseen tekijän kanssa.
  • Sovitut käyttöoikeudet siirtyvät tilaajalle, kun tilaaja on kokonaisuudessaan maksanut laskun.
  • Teoksen immateriaalioikeudet säilyvät tekijällä.Tekijällä on oikeus käyttää teoksia työnäytteenä omilla kotisivuillaan/portfolioissaan sekä muissa sovituissa käyttötarkoituksissa, kuten näyttelyissä ja kilpailuissa.

Palkkiot

  • Jos tilaaja keskeyttää työn tekijästä riippumattomasta syystä ennen työn valmistumista, on tekijällä oikeus täyteen palkkioon.
  • Mikäli toimeksiannon ohjeet tai edellytykset muuttuvat toimeksiannon aikana, on tekijällä oikeus palkkioon lisätyöstä.

Alkuperäiskappaleet

  • Tekijällä ei ole velvollisuutta luovuttaa tilaajalle avoimia työtiedostoja tai muuta valmiin työn toteuttamisessa käytettyä kuvamateriaalia tai luonnoksia, ellei toisin ole sovittu.

Tekijän nimen ilmoittaminen

  • Kun teos saatetaan yleisön saataviin, on tekijän nimi ilmoitettava sillä tavoin kuin hyvä tapa ja kyseisen alan ammattikäytäntö vaatii.

Teokseen liittyvät kulut

  • Ellei erikseen ole kirjallisesti muuta sovittu, taiteilija ei vastaa teoksen kehystykseen, ripustamiseen tai muuhun sellaiseen liittyvistä kuluista.

Muut vaatimukset

  • Mikäli tilaaja loukkaa tekijän tekijänoikeuksia, tekijällä on oikeus vaatia teosten käytön välitöntä lopettamista sekä esittää työn tilaajalle tekijänoikeuslain mukaiset vaatimukset loukkauksen johdosta.